Įmonė

Mes – progresyvi įnovatyvų mokslą verslui integruojanti įmonė. Savo veikloje besivadovaujanti pagarbos ir supratimo klientui principais. Sparčią plėtrą inovacijose lemia vis didėjanti bendrovės teikiamų produktų asortimentą.

MitaGera siūlomų paslaugų, produktų kokybė nulemė MITA parama komercializavimui.

Misija

Įgalinti mokslą.

Vizija

Pritaikyti mokslą, įvedant koncepcinius modelius į kasdienį gyvenimą.

Principai

  • Kokybės, aplinkos apsaugos, bei darbuotojų saugos ir sveikatos politika.
  • Kurti moderniais vadybos principais paremtą, nuolat besimokančią ir tobulėjančią, greitai į pokyčius reaguojančią organizaciją.
  • Siekti nuolatinio paslaugų kokybės gerinimo, atsižvelgiant į naujausių technologijų vystymąsi.
  • Šalinti atsiradusius trūkumus procesu metu, analizuoti klaidas bei užkirsti kelią jų atsiradimui.
  • Nuolatinės profesinės rizikos, vertinimas bei prevencinių veiksnių įgyvendinimas, tobulinant darbuotojų saugos ir sveikatos įgyvendinimą organizacijos veikloje.
  • Poveikio aplinkai mažinimas, grindžiamas taršos prevencijos principu.

Prekinis ženklas

UAB “Vidulus” prekinio ženklo naudojimo vadovas: pdf-icon